//EKLE.HTML Form Sayfası
PERSONEL FORMU
Personel No:
Ad Soyad:
Cinsiyet: Erkek  Kadın 
Çalıştığı Birim:
Doğum Yılı
E-posta:
    Kayıtları Listele
//---------------------------- //EKLE PHP Ekleme Sayfası query("INSERT INTO personel (pno,adsoyad,cinsiyet,birim,dogumyili,eposta) VALUES ('".$pno."','".$adsoyad."','".$cinsiyet."','".$birim."','".$dogumyili."','".$eposta."')"); echo "

Kayıt Gerçekleşti

"; $baglanti->close(); ?> Yeni Kayıt Ekle   Kayıtları Listele   //----------------------------------- //BAGLAN PHP php $baglanti=new mysqli("localhost","root","","calisanlar"); if($baglanti->connect_errno>0){ die("Bağlantı Hatası: ".$baglanti->connect_error); } echo "

MYSQL Bağlantısı Başarılı

 "; echo "

Veritabanına Bağlanıldı

 "; $baglanti->set_charset("utf8"); ?> //------------------- //LİSTE PHP Listeleme Sayfası query("SELECT * FROM personel"); while($sonuc=$sorgu->fetch_array()){ echo ''; } ?>
İŞLEM PERSONEL NO AD SOYAD CİNSİYET ÇALIŞTIĞI BİRİM DOĞUM YILI E-POSTA
SİL /  GÜNCELLE '.$sonuc['pno'].' '.$sonuc['adsoyad'].' '.$sonuc['cinsiyet'].' '.$sonuc['birim'].' '.$sonuc['dogumyili'].' '.$sonuc['eposta'].'
//----------------- //SİL PHP Silme Sayfası query("DELETE FROM personel WHERE id=$kayit_id"); echo "

SİLME TAMAMLANDI

"; ?> Yeni Kayıt Ekle   Kayıtları Listele