Sunum Giriş Ekranı Kendimizi Tanıtma Sunum İçeriği Giriş-Tanımlar Giriş-Problemler Giriş-İlgili Çalışmalar Giriş-Amaç ve Hedefler Yöntem-Waterfall Yöntemi Yöntem-Waterfall Yöntemi ve Waterfall sistemine göre sunumu ilert Özgün Değer-Benzerlerinden ayıran noktalar Özgün Değer-Genel olarak katkıları neler olacak Sonuç ve Öneriler-Projeden elde edilen bulgular Sonuç ve Öneriler-Geleceğe yönelik çalışmalar Kaynakça Sunum Bitiş Ekranı