@jarviss.on(events.NewMessage(pattern='/nobetci (.+) (.+)')) async def handle_nobetci_command(event): komut, il_ilce = event.raw_text.split(' ', 1) il, ilce = il_ilce.split(' ', 1) # Kullanıcıdan eksik bilgi girilirse uyarı mesajı gönderin if not il or not ilce: message = "❌ Hatalı Kullanım Lütfen Geçerli Bir İl ve İlçe Yazın\n\n✅ Doğru Kullanım:\n\n `/nobetci İstanbul Avcılar`" await event.reply(message) return # NobetciEczane verilerini alın nobetci_eczane = NobetciEczane(il=il, ilce=ilce) veriler = nobetci_eczane.veri # Eczaneler hakkında mesajı oluşturun message = f"📍 {il.capitalize()} - {ilce.capitalize()} İlçesi\nNöbetçi Eczane Bilgileri:\n" for eczane in veriler: message += f"Ad: {eczane['ad']}\n\n" message += f"Mahalle: {eczane['mahalle']}\n\n" message += f"Adres: {eczane['adres']}\n\n" message += f"Tarif: __{eczane['tarif']}__\n\n" message += f"Telefon: __{eczane['telefon']}__\n\n" # Mesajı gönderin await event.reply(message)